Ceniki in financiranje


Uradne ure v dopoldanskem času:
ponedeljek, sreda, petek
od 8.00 do 12.00

torek, četrtek od 8.00 do 9.00

Uradne ure v popoldanskem času:
ponedeljek od 13.00 do 15.00
sreda od 13.00 do 17.00


Storitev javne službe je pomoči na domu je po samem zakonu subvencionirana iz proračunov posameznih občin, upravičenci do storitve in drugi zavezanci pa plačujejo storitev v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi, o čemer odloča pristojni Center za socialno delo v postopku ugotavljanja oprostitev.

Glede na trenutno veljavno ekonomsko ceno storitve ter sprejeto in potrjeno višino sofinanciranja občine, v katerih se storitev izvaja (po zakonu so občine dolžne storitev pomoči na domu sofinancirati v višini najmanj 50%), znaša cena storitve za uporabnika v občinah, v katerih izvajamo pomoč na domu kot izhaja iz sledečega cenika:

V Mestni občini Maribor znaša prispevek uporabnika za opravljeno uro storitve:

 

  • med tednom - 5,31 
  • v nedeljo - 7,44 
  • na praznik in dela prost dan - 7,97 €

 

* cene so se za Mestno občino Maribor spremenile s 1.6.2018 na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki jebil sprejet na redni majski seji - obstoječi uporabniki o spremembah cen seznanjeni z dopisom v mesecu maju 2018

 

V občinah Hoče-Slivnica, Rače-Fram in Starše pa znaša prispevek uporabnika za opravljeno uro storitve:

  • med tednom - 4,53  €
  • v nedeljo - 6,35 
  • na praznik in dela prost dan - 6,80 €

 

Če uporabnik glede na svoje finančne zmožnosti stroškov opravljenih storitev pomoči na domu ni sposoben sam plačati, lahko zaprosi za oprostitev plačila pri pristojnem Centru za socialno delo Maribor (za več informacij kontaktirajte koordinatorje pomoči na domu ali pristojni Center za socialno delo).

V skladu s 6. točko 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost so socialno varstvene storitve oproščene plačila DDV.

 

 

left
right