Kako do storitve?


Uradne ure v dopoldanskem času:
ponedeljek, sreda, petek
od 8.00 do 12.00

torek, četrtek od 8.00 do 9.00

Uradne ure v popoldanskem času:
ponedeljek od 13.00 do 15.00
sreda od 13.00 do 17.00


Potek vključitve:

  • za  pridobitev storitve pomoči na domu vsak zainteresirani poda vlogo osebno na sedežu zavoda ali pisno po pošti. Vloga se poda na obrazcu, ki je dostopen na tej povezavi: obrazec vloge,

          Če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju vloge, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

  • na podlagi oddane vloge vodja oziroma koordinator prične postopek na domu upravičenca;
  • prvi stik (svojci ali uporabnik sam) po telefonu ali osebno – osnovne informacije o storitvi, pridobitev ključnih informacij o bodočem uporabniku;
  • obisk na domu (opravi ga strokovna delavka) – ugotavljanje upravičenosti, preverjanje pogojev za delo;
  • dogovor in osebni načrt pomoči (določitev opravil, časa trajanja in terminov izvajanja storitve, način izvajanja storitve, posebnosti, kontaktne osebe, seznanitev z določili dogovora, določitev plačnika, načina beleženja prisotnosti socialne oskrbovalke, informiranje o možnosti oprostitve plačila in morebitna pomoč pri uveljavljanju oprostitve);
  • napotitev socialne oskrbovalke (predaja dela in informacij);
  • spremljanje poteka storitev in zadovoljstva uporabnika (ponovni obiski na domu, letna anketa o zadovoljstvu), naknadne spremembe dogovora s sklenitvijo aneksov k dogovoru zaradi spremenjenih razmer (zdravstvenega stanja, v socialni mreži); spremljanje socialne oskrbovalke (spremljanje na terenu, koordinacijski sestanki, individualni razgovori); sodelovanje s svojci in drugimi, ki uporabnika poznajo;
  • sodelovanje z drugimi službami (patronažna služba, CSD, Socialna služba KC, Univerzitetni inštitut za rehabilitacijo RS, negovalne bolnišnice, bolnica Golnik, nevladne organizacije, četrtne skupnosti…).
left
right