VABILO na informativni sestanek za Izobraževalni program NPK socialni oskrbovalec

Številka zadeve: 1104-1/2019-1

Datum: 17.5.2019

OBVESTILO o začetku novega cikla verificiranega Izobraževalnega programa strokovnega usposabljanja za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoči na domu – socialni/a oskrbovalec/ka na domu

Zainteresirano javnost obveščamo, da bo INFORMATIVNI SESTANEK v zvezi z začetkom novega cikla verificiranega Izobraževalnega programa strokovnega usposabljanja za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoči na domu – socialni/a oskrbovalec/ka na domu, katerega udeležba je pogoj za pristop k izpitu za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije (v nadaljevanju NPK) za poklic SOCIALNI/A OSKRBOVALEC/KA,

potekal v ponedeljek, 3.6.2019 ob 15.30 uri v poslovnih prostorih Centra za pomoč na domu Maribor, Trubarjeva ulica 27, 2000 Maribor - v sobi številka 8 (I. nadstropje).

Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu info@pomocnadomu.eu, telefonski številki 02/23-505-20 oziroma osebno v poslovnih prostorih zavoda.

direktorica

mag. Barbara Žgajner