VABILO na informativni sestanek za Izobraževalni program NPK socialni oskrbovalec

Številka zadeve: 1104-1/2018-1

Datum: 10.8.2018

OBVESTILO o začetku jesensekega cikla verificiranega Izobraževalnega programa strokovnega usposabljanja za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoči na domu – socialni/a oskrbovalec/ka na domu

Zainteresirano javnost obveščamo, da bo INFORMATIVNI SESTANEK v zvezi z začetkom jesenskega cikla verificiranega Izobraževalnega programa strokovnega usposabljanja za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoči na domu – socialni/a oskrbovalec/ka na domu, katerega udeležba je pogoj za pristop k izpitu za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije (v nadaljevanju NPK) za poklic SOCIALNI/A OSKRBOVALEC/KA, potekal v sredo, 29.8.2018 ob 16.00 uri v poslovnih prostorih Centra za pomoč na domu Maribor, Trubarjeva ulica 27, 2000 Maribor - v sobi številka 8 (I. nadstropje).

Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu darja.ljubimski@pomocnadomu.eu, telefonski številki 02/23-505-28 (Darja Ljubimski) oziroma osebno v poslovnih prostorih zavoda.

direktorica

Jonata Potočnik, univ.dipl.soc.del.