O zavodu


Uradne ure v dopoldanskem času:
ponedeljek, sreda, petek
od 8.00 do 12.00

torek, četrtek od 8.00 do 9.00

Uradne ure v popoldanskem času:
ponedeljek od 13.00 do 15.00
sreda od 13.00 do 17.00


Javni socialnovarstveni zavod Center za pomoč na domu Maribor je konec leta 2001 ustanovila Mestna občina Maribor z namenom zagotovitve izvajanja javne službe pomoči družini na domu v obliki neposredne socialne oskrbe upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Zavod je z delovanjem pričel 1.2.2002, sprva s sedežem na Ljubljanski ulici 4 v Mariboru, nato pa so se poslovni prostori zavoda še istega leta v mesecu juniju selili na Partizansko cesto 12 v Mariboru, kjer je bil sedež zavoda, kljub izredni prostorski stiski in neprilagojeni dostopnosti za starejše in gibalno ovirane, vse do 15.5.2017, ko se je zavod selil v nove poslovne prostore na Trubarjevi ulici 27 v Mariboru (ob mestnem parku), kjer ima zavod danes ustrezne prostorske kapacitete in možnosti, predvsem pa zelo pomembno dostopnost za uporabnike, za izvajanje osnovne dejavnosti in spremljajočih programov.

Zavod je ustanovljen za izvajanje dejavnosti pomoči družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu in drugih spremljajočih dejavnosti ter socialnovarstvenih programov.

Uradne ure (za nevabljene stranke):

  • ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 12.00 ure
  • sreda od 8.00 do 12.00 in 13.00 do 17.00 ure
  • petek od 8.00 do 12.00 ure
left
right