Pomoč na domu


Uradne ure v dopoldanskem času:
ponedeljek, sreda, petek
od 8.00 do 12.00

torek, četrtek od 8.00 do 9.00

Uradne ure v popoldanskem času:
ponedeljek od 13.00 do 15.00
sreda od 13.00 do 17.00


Pomoč na domu v obliki neposredne socialne oskrbe na domu je ena izmed storitev pomoči na domu, ki jih predvideva zakon z namenom odpravljanja socialnih stisk in težav. Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati ali negovati sami, pri čemer pa njihovi svojci take oskrbe ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti (časovna stiska, znanje, zmožnosti po pomoči,…). Gre za različne primere oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Kot izvajalci javne službe socialnovarstvene storitve pomoči na domu v obliki neposredne socialne oskrbe na domu in s pomočjo dodatnih programov, ki jih izvajamo in ki dopolnjujejo našo osnovno dejavnost, tako želimo zaposleni v Centru za pomoč na domu Maribor našim uporabnikom, ki se sami ali s pomočjo svojcev zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne zmorejo oskrbovati sami, olajšati in omogočiti življenje v toplini njihovega doma in domačega življenjskega okolja.

 

Zloženka - storitve pomoči na domu

 
left
right