Pozdrav direktorice


Uradne ure v dopoldanskem času:
ponedeljek, sreda, petek
od 8.00 do 12.00

torek, četrtek od 8.00 do 9.00

Uradne ure v popoldanskem času:
ponedeljek od 13.00 do 15.00
sreda od 13.00 do 17.00


Hiter življenjski slog, pomanjkanje časa za bližnje, predvsem za njihovo oskrbo in kvalitetno druženje s starejšimi družinskimi člani, nepoznavanje osnov nege starejših, nezmožnost opravljanja nege starejših, na drugi strani pa neprecenljiva in neustavljiva želja starejših po življenju v domačem okoljuin preživljanju časa z najbljižjimi,.... in še bi lahko naštevali. Vse to so dejavniki, ki nas dandanes pripeljejo do vprašanja kako uskladiti želje in potrebe starejših, ter jim omogočiti prijazno in kavlitetno staranje doma. Odgovor na navedeno je pomoč na domu.

Center za pomoč na domu Maribor v okviru javne službe socialnovarstvene storitve pomoči na domu pomaga uresničevati na prvi pogled včasih neuresničljive želje starostnikov in drugih upravičencev po staranju doma. Temeljna naloga zavoda je namreč, da starejšim, invalidom in kronično bolnim s storitvami neposredne oskrbe na domu omogoči lažje in lepše življenje s tem, ko nudi storitve pomoči temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjskih opravilih in ohranjanju socialnih stikov, vse to po s strani Mestne občine Maribor in drugih občin, v katerih opravljamo dejavnost (Hoče-Slivnica, Rače-Fram in Starše, subvencionirano ceno storitve, ki je prijazna do uporabnikov storitev.

Ker pa nam je zadovoljstvo uporabnikov naših storitev bistveno, in ker želimo uporabnikom ponuditi kar se da največ in tako pripomoči h kvalitetnemu in udobnemu bivanju v toplini njihovega doma, pogumno ubiramo korake po zagotavljanju dodatnih storitev za naše uporabnike, predvsem s pomočjo javnih del, prostovoljstva, uvajanja dodatnih programov in projektov, Knjižnjico za starejše, organizacijo izletov za uporabnike,...

Individualna obravnava posameznika in celosten pristop k obravnavi posameznika, ob tem pa ustrezno usposobljen kader za izvajanje storitev neposredne oskrbe na domu, so pogoji za zadovoljstvo naših uporabnikov in njihovih svojcev, kar kaže tudi analiza ankete o zadovoljstvu, ki jo izvajamo letno in iz leta v leto pokaže več zadovoljnih uporabnikov naše storitve.

Da pa smo v koraku s časom, kaže tudi dejstvo, da pri beleženju opravljenih storitev uporabljamo elektronsko beleženje časa in opravljenih storitev, ki uporabnikom in svojcem daje jasen in transparenten vpogled v opravljeno storitev in posamezna izvedena opravila.

Pri svojem delu se povezujemo tudi z drugimi organizacijami in društvi.
Pomemben doprinos k razvoju zavoda in s tem možnosti zagotavljanja novih dodatnih ativnosti za uporabnike, pa je s seboj prinesla že kar nekaj časa težko pričakovana selitev zavoda na novo lokacijo (v mesecu maju 2017), ki je lažje dostopna za uporabnike in nudi prostor za druženje, izvajanje izobraževanj, predavanj in drugih sktivnosti prilagojenih našim uporabnikom.

S posluhom za potrebe in želje uporabnikov, individualno prilagoditvijo storitve potrebam posameznika in v želji po nasmejanih obrazih naših uporabnikov, ...... med seboj povezujemo različna znanja in stroke ter službe, ki so potrebne za celostno oskrbo osebam, ki jim nudimo svojo podporo. Tako želimo ponudbo naših storitev čim bolj približati potrebam uporabnikov, v našo oskrbo pa vključiti čim več oseb, ki potrebujejo našo pomoč.

 

mag. Barbara Žgajner,

direktorica

Centra za pomoč na domu Maribor

left
right