Prostovoljstvo


  Uradne ure v dopoldanskem času:
  ponedeljek, sreda, petek
  od 8.00 do 12.00

  torek, četrtek od 8.00 do 9.00

  Uradne ure v popoldanskem času:
  ponedeljek od 13.00 do 15.00
  sreda od 13.00 do 17.00


  V Centru za pomoč na domu Maribor od leta 2006 izvajamo program prostovoljnega dela. Z vključitvijo v program omogočamo uporabnicam in uporabnikom naših storitev zadovoljevanje potrebe po medčloveških odnosih in druženju ter medgeneracijski izmenjavi mnenj in izkušenj.

  Za prostovoljke in prostovoljce je prostovoljno delo priložnost za spoznavanje življenjskega sveta uporabnic in uporabnikov naših storitev, pretežno starih ljudi in oseb z invalidnostmi ter za pridobivanje osebnih izkušenj, kot tudi spoznavanje in preizkušanje lastnih sposobnosti, spretnosti, talentov in veščin ter morebitno poklicno usmerjanje.

  Prostovoljci se z uporabnikom srečujejo enkrat do dvakrat tedensko, enkrat mesečno pa se prostovoljci udeležijo tudi mesečnega skupinskega srečanja, kjer izmenjujejo izkušnje, rešujejo morebitne dileme in podobno. Mnogi starejši ljudje in invalidi živijo sami, mnogi med njimi so osamljeni in potrebujejo naklonjenost nekoga, ki jim je pripravljen izboljšati kvaliteto življenja, z družbo, s pogovorom, s spremljanjem po opravkih, ... Prostovoljci na tak način koristno izkoristijo svoj prosti čas ter pripomorejo k boljšemu družbenemu življenju uporabnikov in večji kvaliteti njihovega življenja, hkrati pa naredijo družbeno koristno delo, ki jim omogoča osebno rast in izpopolnitev.

  Vodja programa prostovoljstva je koordinatorka pomoči na domu Marija Glavica.

  Za vse informacije v zvezi s prostovoljstvom smo dosegljivi na telefonski številki 02/ 235 05 27 ali na naslovu elektronske pošte info@pomocnadomu.eu oziroma preko našega kontaktnega obrazca.

  Za prve informacije v zvezi s programom prostovoljstva v Centru za pomoč na domu Maribor pa si lahko ogledate tudi našo zloženko.

  left
  right