Storitve pomoči na domu


Uradne ure v dopoldanskem času:
ponedeljek, sreda, petek
od 8.00 do 12.00

torek, četrtek od 8.00 do 9.00

Uradne ure v popoldanskem času:
ponedeljek od 13.00 do 15.00
sreda od 13.00 do 17.00


Storitev socialnovarstvene storitve pomoči na domu obsega tri temeljne sklope opravil,  v okviru katerih so natančneje specificirana posamezna opravila – storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca, pri čemer pa je upravičenec upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil.

Seznam posameznih opravil po treh temeljnih sklopih:

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
  • gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

O obsegu in terminu izvajanja storitev s dogovorimo z vsakim uporabnikom individualno, glede na njegove zdravstvene in fizične omejitve, potrebe in želje uporabnika ter njegovih svojcev in bližnjih ter glede na naše organizacijske in kadrovske zmožnosti.

V Mestni občini Maribor izvajamo pomoč na domu vse dni v tednu, v zunanjih občinah pa od ponedeljka do petka. Izvajajo jo strokovno usposobljene socialne oskrbovalke v skladu Kodeksom etičnimi načel v socialnem varstvu. Posamezen obisk traja najmanj 30 minut, največji dnevni obseg pa lahko doseže štiri ure oziroma 20 ur tedensko.

left
right